Oct 29 2010

Monumentális alkotások a Deltában

Dumitru Serban aradi szobrászművész olyan kettős kötődésű, hogy ha akarná, sem tudná elszakítani egyik gyökerét sem. Aradhoz köti lakhelye, képzőművészi indulása, rokonai, baráti köre. Mellesleg most a Képzőművészek Szövetsége aradi csoportjának vezetője. Temesvárhoz kapcsolja munkahelye és tanítványainak sokasága, hiszen a Temesvári Tudományegyetem képzőművészeti karának professzora, volt prodékánja.

Sokadik aradi egyéni kiállítását két temesvári kollégája, az egyetemen oktató dr. Alexandra Titu és dr. Constantin Prut nyitotta meg, mindkettő rendkívül melegen beszélt a kolléga és barát művészetéről, értelmezték azt a termet megtöltő nagy számú közönségnek.

A Delta Galériában, illetve az előtte kiállított hat monumentális faalkotásáról két okból érdemes és szükséges írni. Egyrészt azért, mert a falakon kiállított fényképek kiváló fotódokumentumok. Ezek végigkísérik a műalkotás megszületésének fázisait, a gerendák faragásától, a 3,5-8 méter terjedelműre tervezett hatalmas méretű munka összeállításáig.

Másrészt, mint korábbi kiállításán is, az alkotó maga készítette el a műalkotások javasolt elhelyezésének látványtervét, helyezte bele azokat a virtuális aradi városképbe: a színház vagy városháza elé (ez utóbbi helyen bármelyik jobban nézne ki, mint a jelenleg álló 1989-es emlékmű!), közterekre, a nemrég megépült körforgalmak közepébe. Kapuja, Kereke, Útvesztője, szekerei (három van) olyan alkotások, amelyek címe a konkrét formára is utal, de lehet akár szimbolikus jelentőségű is. A Nagy és Kis Szekér jelentheti a Nagy és Kis Göncölt, a világmindenség egy részét is. Mint ahogy a Kerék az univerzum dinamizmusát, állandó mozgását jelképezheti. Ilyen értelmezésben ezekre felülve, gondolatban akár a kozmoszba is elutazhatunk.

Akiknek viszont a kézzelfogható valóság, a konkrét értelmezés áll közelebb, az az Útvesztőt-t séta- vagy játszótéri pihenőnek, a Kapu-t díszbejárónak, a szekereket gyermekjátéknak is elképzelheti.

Akár így, akár úgy értelmezi a néző, Dumitru Serban szobrai mindenképpen közelebb viszik a szemlélőt a művészet megértéséhez.

U.J.

Comments Off