Jan 14 2012

135 éves az aradi városháza

A 19. század második felére Arad város lakosságának gyarapodásával kicsinek bizonyult az 1769-70-ben felépített közös városháza. Azért volt közös a „Torony”-nak is nevezett intézmény, mert korábban külön székháza volt a „német” és külön a „szerb” városnak. Atzél Péter polgármestersége idején a városi tanács megszavazta egy kölcsön felvételét a színház és a városháza új épületére. A városháza tervezésére meghirdetett pályázatot egy szakemberekből álló zsűri bírálta el, a 200 arany értékű első díjat Lechner Ödön (1845-1914) budapesti építész terve nyerte el.

A látványos terv kivitelezésének befejezését 1876 novemberére tervezték, de a színház épületének átadását követően (1874. szept. 21.) kiderült, hogy a felvett pénz (800.000 forint) többségét felemésztették a teátrum építésének költségei. Ezért a városi tanács megbízta Pekár Ferenc helyi műépítészt az eredeti terv módosításával. Pekár lemondott a második emeletről (az csak a torony alatti részen készült el), a többlépcsős impozáns főbejáratról, és nem zárta be a park felöli épületszárnyat. Ennek ellenére, az építkezés elhúzódott, így nyilvánvalóvá vált, hogy az átadás határidejét nem tudják tartani. Id. Andrényi Károly tanácsos javaslatára a városi tanács elhatározta, hogy 1876. május elsején megkezdik a hivatalok átköltöztetését az új épületbe.

Most 135 éve, 1877 januárjában elkészült az épület tanácsterme is. Január 10-én itt tartották a városi tanács évi első közgyűlését. A gyűlésen főispánként vett részt az építkezést kezdeményező Atzél Péter, akit megérkezésekor ovációval fogadtak a tanácsosok. Ő is, a többi felszólaló is Arad város lakosságának áldozatkészségét, türelmét, valamint az 1875-ben megválasztott polgármester, Salacz Gyula (1901-ig volt polgármester) fáradhatatlan munkáját emelte ki. A közgyűlés javaslatára a nevét megörökítették a jegyzőkönyvben. Az Alföld című helyi napilap másnapi száma vezércikkben, illetve a közgyűlésről készített tudósításában számolt be.

Az évfordulóról a helyszínen nem lehetett megemlékezni, ugyanis több mint egy éve nekiláttak az aradi városháza igen elhanyagolt állapotban lévő dísztermének restaurálásához, amelynek falán még mindig a szocialista, fogaskerékkel „díszített” városi címer éktelenkedett. Bognár Levente alpolgármester a munkálatok elhúzódásáról panaszkodott, eddig csak a mennyezet restaurálása készült el. Restaurálása után az épület egyik látványossága lehet.

 

Ujj János

Comments Off