Aug 12 2013

Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája (KAP) kisgazdákat érdeklő 10 pontja (folytatás)

Az eddig megismert nyolc pont után, még két fontos ponttal fogunk ma foglalkozni. Ez a fontos előírás azon gazdaságok részére, amelyek természetes hátránnyal küszködnek a termelési folyamatban arról szól, hogy itt nagyobb területalapú támogatás fizethető ki a tagországok számára biztosított keret 5% -ig. Itt azért meg kell jegyezni, hogy a Temes megyei helyi határozathozók elég szűkmarkúan, csak a megye egy nagyon kis csücskében határoztak meg hátrányos helyzetű gazdaságot – valahol Nadrág környékén csupán. Ha jobban körülnéznének, sokkal több hátrányos helyzetű területet lehetne találni, pl. a savas talajú Igazfalvát és környékét, vagy a kemény szerkezetű talajú Végvárt és környékét. Ide több támogatásra lenne szükség ahhoz, hogy a megye nyugati határszéli területekhez hasonló eredménnyel termelhessenek. Erre épp az új KAP előírások adnak lehetőséget, amely megengedi, hogy 10%-kal növelhetőek 2018-ig a hátrányos területek. Fontos kitétel, hogy a direkt kifizetések növelése a hátrányos területekre opcionálisak, ami nem befolyásolja a vidékfejlesztési alapból történő kifizetéseket. Ezért pl. a hegyvidéki területek többlettámogatása akár 450 euró is lehet hektáronként.

A nehéz helyzetben levő és veszélyeztetett ágazatok számára, a tagországi keret 13%-ig terjedően a termékhez, illetve termeléshez kötött támogatást vezethet be a tagország.

A 10-ik pont a vidéki gazdaság fejlesztését szolgáló befektetésekről szól és kijelenti hogy a KAP a vidékfejlesztési politikája által továbbra is támogatja a vidéki térségek fejlődését. Itt viszont azt is meg kell jegyeznünk, hogy a vidékfejlesztési támogatás a következő periódusban, sajnos már nem az eddigi arányban és mértékben történik.

A következőkkel biztatnak: továbbra is megmaradnak a támogatások a lakosság számára nyújtandó szolgáltatásokra, a falvak megújulására és az infrastrukturális befektetésekre. Jó lenne tudni, hogy az eddigi összegekhez hasonlítva milyen arányban?

Nagyon jó viszont, hogy nagyobb hangsúlyt kap a LEADER megközelítés. Vajon mit jelent a nagyobb hangsúly? Nagyobb összegeket is? Jó, hogy vissza nem térítendő támogatások adhatók továbbra is a vidéki mikro- és kisvállalkozások létrehozásához. A kisgazdaságok befektetéseit, a hagyományos termékek előállítását, a termelők szervezeteink támogatását célzó intézkedések is lesznek.

Mindezeket megismerve, most már csak a gazdákon, családjaikon és szervezeteiken múlik, hogy hogyan szervezik meg termelésüket az elkövetkező 6-7 évben.

Kiss Károly

Comments Off