Elérhetőségek

Megjelenik minden pénteken Temesváron (terjesztett Temes, Arad, Krassó-Szörény, Hunyad megyében).
GRAUR JÁNOS (fõszerkesztõ), MAKKAI ZOLTÁN (gazdasági igazgató)

Munkatársak: Dudás József (sport),Baruta Kriszta, Sipos Enikõ (család-egyház), Joó Imre (hírek), Koczka György (jegyzet), Kiss Károly (mezõgazdaság), Kovách Éva (keresztrejtvény), dr. Lakatos Gábor (egészségügy), dr. Kiss András, Vicze Károly.
Tördelõszerkesztõk: Lázár Ildikó és Nemes Gabriella
Tudósítók: Király Zoltán (Lugos), Ujj János (Arad), dr. Hauer Erich és Schreiber István (Hunyad megye), M. Biró Júlia (Krassó-Szörény)
Szerkesztõség és kiadóhivatal: 300024 Temesvár, az 1989-es Forradalom útja 8-as szám,
tel: 0256/ 498209;
tel./fax.: 0256/ 496708,
mobil: 0723-567370, 0723-567371,
e-mail: hetiujszo@yahoo.com.
Honlapunk: http://hetiujszo.hhrf.org
POSTAI KATALÓGUSSZÁM: 13122.
Nyomatott a WEST TIPO INTERNATIONAL nyomdában. Tel.: 244007.

Comments Off