Színe és fonákja

TEMESVÁRI IDENTITÁSOK

. Vissza az elejére.

Egyre gyakoribb szokás felszentelni a járműveket. A megszentelés “Isten ingyenes kegyelmének a munkája, amely által megújulunk a teljes emberben Isten képe szerint.”

Hogy az autószentelés újabbkori szokás, az nem csoda, hiszen a biblikus időkben autó még nem volt. Csak szentelés. Az pedig akkor ingyenes volt. Ezért mondják azokat biblikus időknek.

A mai nem biblikus időkben az autószentelés pénzbe kerül. Történjék az a szentelés katolikus avagy görögkeleti rítus szerint.

Mivel egy autót nehéz keresztvíz alá tartani, elegendő, ha az autó slusszkulcsát tartják keresztvíz alá.

Öreg barátomnak, a Grün bácsinak erről egy anekdota jutott az eszébe.

A rabbi és a plébános egymás mellett vettek telket. A rabbinak volt egy gyönyörű fekete Mercedese, a plébánosnak pedig egy öreg Daciája. Egyik nap gondolkodik a plébános, hogy milyen jócselekedettel lephetné meg kedves szomszédját… Gondolkodik-gondolkodik, míg egyszer csak kitalálja: lemossa a rabbi autóját; úgy is tesz. A rabbi a lakása ablakán kinézve, döbbenten látja, mit csinál a plébános. Másnap reggel felébred a plébános, kisétál a háza elé és meglepve látja, hogy a rabbi térdel a Dacia mögött és egy fémfűrésszel a kocsi kipufogóját fűrészeli, odalép hozzá: – Mit csinálsz testvérem, a kocsimmal?

- Hát, tudod testvér, ha te tegnap megkeresztelhetted az én Mercedesemet, akkor én…..

Ugye fölösleges részletezni, mit csinált a rabbi, akinek a vallása tiltja a keresztvizet, ami pedig azt helyettesíti, az – autó esetében – felér a vagyonrongálással.

Ezért is mondják a rabbi népére, hogy a világ legoptimistább népe, már akkor rövidít, amikor még nem is tudja, mekkorára fog a valami megnőni.

Az autókeresztelések persze kb. akkora hatással lehetnek a közforgalomra, mint a nemrég alakult Autópálya-hatóság. Autópályáink még nemigen vannak, de hatóság, amely erre felügyeljen, az már van.

Az országban ez nem csak az autópályák esetében van így. Van pénzügyminisztériumunk, de pénzünk, az nincs, van mezőgazdasági minisztériumunk, de mezőgazdaságunk, az nincs, és így tovább. Nem is nagyon van minisztérium, amelynek ne legyen gondja a munka tárgyával. Minisztériumok mégis kellenek, egyrészt azért, hogy a választások alkalmával többséget szerzett kormányalakító párt honorálhassa a tagságát valami zsíros állással, másrészt, hogy Európa ne nézzen nagyon furcsán ránk. Mert Európa eltűri, ha valami rosszul működik, de rosszul működni is csak olyasvalami működhet, ami van.

Ami meg nincs, azt majd csinálunk. Temesvár bölcs városi vezetősége rájött arra, hogy Temesvárnak nincs egyetlen lovasszobra sem. Márpedig milyen európai város az, amely csupa mellszoborral, meg gyalogos-szoborral rendelkezik? Most elkészült Hunyadi János lovasszobrának a makettje, látható a városházán rendezett kiállításon, amelynek azt a címet adták, hogy Temesvári identitások. Szóval, szobra már lesz a hősnek, de az egykori Hunyadi utat vagy Hunyadi hidat még nem keresztelték vissza, ebben identitászavarral küzdenek.

Hunyadi köztéri lovasszobrára, ha lesz, biztosan azt fogják írni, hogy Iancu de la Hunedoara, és ha a nagy János hirtelen feltámadna, erről a névről aligha ismerne magára.

Az sem biztos, hogy magára ismerne arról a fizimiskáról, amelyet Szakáts Béla szobrászművész szoborolt neki. A lováról nem is beszélve.

Koczka György

 

Comments Off