Közélet

Hírek

. Vissza az elejére.

Stratégia-tervező hétvége a TEMISZ-ben

Augusztus 4-én teljes napos foglalkozás helyszíne volt a temesvári Magyar Ház Civil terme. A Temesvári Magyar Ifjúsági Szervezet – TEMISZ aktív szervezőcsapata munkatalálkozó keretében beszélte meg az egyesület őszi programjait és az ezek megvalósításához szükséges hatékony működési keretet.

A találkozó lehetőséget nyútott, az idei első félévben megvalósult fontosabb rendezvények kiértékelésére (Magyar Művészeti Ifjúsági Találkozó, Játékestek, Activity-körök, Filmkubok, Kosárlabda-körök, Anna-bál, Társasági tánctanfolyam, stb.) és a nyár végén és ősszel sorra kerülő hagyományos és/vagy új rendezvények és a hozzájuk kapcsolódó feladatkörök megbeszélésére. Elkészült a Szervezet következő féléves tevékenységének időbeni ütemezési keretterve és újabb feladatkörökkel lett bővítve a programszervezést és a napi tevékenységet elősegítő Belső Működési Szabályzat.

A résztvevők egybehangzó álláspontja volt, hogy az egyesületnek a következő időszakban továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetnie úgy a heti rendszerességgel működő kör- és klubtevékenység típusú ifjúsági rendezvényekre, mint a nagyobb horderejű, minden korosztályt megcélzó nagyrendezvényekre (fesztivál, előadások neves meghívottakkal, szilveszteri bál, stb.).

A TEMISZ soron következő nagyobb rendezvénye a 8 napos Társasági Tánctábor, amelyre 2013. augusztus 24-szeptember 1-je között kerül sor.

2013. augusztus 6.

a Temesvári Magyar Ifjúsági Szervezet Sajtószolgálata

Társasági tánctábor

2013. augusztus 24-szeptember 1. közötti időszakban a Temesvári Magyar Ifjúsági Szervezet – TEMISZ 10. alkalommal rendezi meg 8 napos Társasági Tánctáborát.

Kik jelentkezhetnek:

- líceumi diákok, egyetemi hallgatók és/vagy tanulmányaikat már bevégzett fiatalok

- a jelentkezés történhet párban vagy egyénileg is

- minimális, alapszintű tánctudás szükséges (2-3 hónapos tánctanfolyam tapasztalat, bármilyen tánciskolában)

A tábor programja tartalmaz:

- napi 4-5 óra táncoktatást standard és latin táncokból

- sporttevékenyégeket (tollaslabda, csapatjátékok, stb.)

- kirándulásokat

- csapat- és közösségépítő tevékenységeket

- tematikus filmvetítéseket, vetélkedőket, szabadidős programokat

Részletesebb információkat kérni és jelentkezni lehet a következő elérhetőségeken:

- TEMISZ: tel: 0742-201028, e-mail: office@temisz.ro, temisz@yahoo.com

- Ilonczai Zsolt: tel: 0727-005656, e-mail: ziloncza@yahoo.com

Jelentkezéseket 2013. augusztus 20-ig fogadunk el! Szívesen látunk minden tánckedvelőt!

A Nyugati Autópálya építés hírei

Néhány nappal ezelőtt a fővárosi Fellebbviteli Bíróságon is véglegesen lezárták a Nyugati Autópálya építése körüli jogi procedúrát és a tenderkiírás nyertesei végre elkezdhetik az építési munkálatokat a térségünket is érintő Nyugati Autópálya Lugos-Déva közötti 2., 3., és 4. szakaszán. Az országos hatóság arról tájékoztatott, hogy néhány napon belül megkötik a kivitelezési szerződéseket a mintegy 72 kilométeres szakaszra, mely három részre tagolódik – Igazfalva-Kossova, Kossova-Marosillye, Marosillye-Déva – és összesen 680 millió lejes értékű a teljes beruházás. Temes megyében 28,6 kilométeres autópálya szakasz vár még megépítésre ugyanis néhány héten belül elkészülhet és átadásra kerülhet az autópálya Igazfalváig haladó szakasza is, ezzel belátható időn belül Nagylakról Igazfalváig autópályán utazhatnak az érdekeltek, illetve Nagyszeben irányába is több autópályaszakasz építése fejeződött be, vagy befejezéshez közeledik. A Nagylakot Bukaresttel összekötő autópálya teljes hossza 576 kilométer, és ebből 218 kilométeren már beindult a forgalom, további 211 kilométeres szakasz hamarosan átadásra kerül. Pénteken hivatalosan is átadják a két évvel ezelőtt már felavatott 32 km hosszú Arad-Temesvár autópálya-szakaszt.

Hamarosan megvásárolhatók lesznek

az ANL lakások

Stoia alpolgármester sajtótájékoztató keretében ismertette, hogy hamarosan befejeződik a néhány éve elhúzódó telekkönyveztetési folyamat az Országos Lakásügynökség (ANL) által felépített bérlakások esetében. Jó esetben szeptember elején kerülnek eladásra és a lakásokban lakó eddigi bérlők számára lehetőség nyílik a lakások megvásárlására négyzetméterenkénti mintegy 326 eurós áron.

TOVÁBBRA IS VÁLSÁGBAN

AZ INGATLANPIAC TEMESVÁRON

Egy az országos ingatlanpiaci helyezetet bemutató szaktanulmány szerint Temesváron a 2008-as árakhoz viszonyítva mintegy 40%-kal csökkentek az ingatlanok árai. Az utóbbi másfél évben ugyan minimális volt a piaci árak ingadozása, és úgy tűnik, hogy Temesváron a lakások ára a négyzetméterenkénti 865 euró érték körüli megállapodási tendenciát mutat. Ez az érték Bukarestben 959 euró. Temesvár központjában, a régi tömbházban levő, kétszobás lakások 55-70 ezer euró közötti áron keltek el, a hasonló típusú lakások a Sági úton például 35-42 ezer euró körül áron kerültek eladásra. A Napnegyedben és a Lippai úti övezetben a kétszobás lakások 40-50 ezer, a Bucovina negyedben 38-50 ezer eurós áron cseréltek tulajdonost. Az A-kategóriájú üzlet-, és irodai helyiségek bérlési ára négyzetméterenként a 11,5-14,5 euró érték között mozog, viszont a kereslet minimális.

Villamospálya javítás a Buziási úton

Az A.Paunescu Podeanu–Torac utcák által határolt szakaszon kezdik meg az elavult villamospálya javítását. A városvezetés közleménye szerint a szeptember elsejéig tartó munkálatok nagyobbik részét éjjel végzik, és lehetőség szerint a 4-es és 8-as jelzésű villamosszerelvények esetleges kisebb késéssel, de folyamatosan közlekedhetnek.

Elkezdődött a Lahováry tér korszerűsítése

Egyelőre nem állították le, csak korlátozták a forgalmat a Balcescu (Lahovary) téren. A városháza illetékesei arról biztosították a közvéleményt, hogy szeptember 15-ig nagyobbrészt befejeződik a tér korszerűsítése, illetve megszűnnek a korlátozások. A tervek szerint egy körforgalmat alakítanak ki a tér közepén. A korszerűsítés első szakaszában a teret megkerülő külső útszakaszokat zárták le a közúti forgalom elől, a tér közepét átszelő négy sávon továbbra is közlekedhetnek az autósok. A második szakaszban megnyitják a forgalmat a külső sávokon és forgalmi korlátozásokat vezetnek be a tér közepén áthaladó sávokon. A harmadik szakaszban zavartalan lesz a közlekedés az új körforgalomban, ebben a szakaszban építik ki az új busz- és taximegállókat.

MÁTÓL INDUL A PARLAGFŰ-IRTÓ KAMPÁNY

A városvezetés szerint a tér műemlék épületei jobban érvényesülnek majd a korszerűsítési munkálatoknak köszönhetően.

A temesvári Városháza mától kezdi el a nagyszabású parlagfű-irtási kampányát. A közterületeken részben gyomirtózással, részben a zöldövezetek kaszálásával kívánják a heves allergiás tüneteket okozó növényt pusztítani. A hivatal felmérése szerint a parlagfű jelentős mennyiségben fordul elő a Buziási úti, Aradi úti, Váralja övezetekben, de Kuncztelepen, Mehalában és Rónácon is bőségesen terem. Robu polgármester ezúton is felszólítja az ingatlantulajdonosokat a környezetükben esetleg előforduló parlagfű kiirtására, illetve magánszemélyek esetében 500-1000 lej közötti pénzbírságot helyezett kilátásba azoknak, akik nem tartják be a parlagfű irtására vonatkozó tanácsi rendeletet. Cégek, intézmények esetében a bírság 1000 lejtől 2500 lejig terjedhet.

MÓDOSULT A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉST SZABÁLYOZÓ TÖRVÉNY

Augusztus 7-től lépett érvénybe a közúti közlekedést szabályozó új törvényes rendelkezés, amely több módosítást is előír. Többek között tilos a járművezetőknek az ún. sürgősségi sávon közlekedni, kivételt képeznek a kerékpárosok, akik kerékpársáv hiányában használhatják az úttest említett részét. A motorkerékpárral közlekedők kizárólag libasorban közlekedhetnek és nem szállíthatnak ittas személyeket a járművükkel. Hasonlóképpen büntethetők azok a járművezetők, akik járművükben ittas személyeket szállítanak. Igazoltatáskor a kerékpárral közlekedők kötelesek felmutatni a személyi igazolványukat. Az új rendelkezés egy évben szabja meg a járművezetési igazolvány megszerzésére kiírt írásbeli vizsga érvényességi idejét, amennyiben a sikeres írásbelit követően egy éven belül a vizsgázó nem jelentkezik a gyakorlati vizsgára, újra kell vizsgáznia. A B, BE, C és CE típusú jogosítvánnyal rendelkezők traktort is vezethetnek. Azok a járművezetők, akik csak a B-típusú jogosítvánnyal rendelkezhetnek 3,5 tonnáig terjedő tömegű traktor vezetésére jogosultak. Emelkedett a büntetőpont értéke is, ezzel a kihágásokért kiírható pénzbüntetés mértéke nőtt.

 

Comments Off